Thẻ tên ăn mòn kim loại
Thẻ tên ăn mòn kim loại
Thẻ tên ăn mòn kim loại

Giá: Liên hệ

Vật chất

 Chất liệu Đồng ăn mòn

Kích thước

 Theo yêu cầu 

Màu sắc

 Hai màu cơ bản vàng và bạc

Logo

 Ép hoặc in theo yêu cầu ( Giá tính riêng)

Phụ kiện

 Không

Số lượng tối thiểu

 10 sản phẩm

Thời gian làm mẫu

 10 ngày

Thời gian giao hàng

 10 ngày

Chính sách thanh toán

  50% khi đặt hàng, 50% khi giao hàng