Hướng dẫn thanh toán

 Admin    20/05/2016

1* Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán : Tiền mặt - Chuyển khoản

    * Bên bán có trách nhiệm phát hành hoá đơn tài chính 100% tổng 

    * Bên mua có trách nhiệm thanh toán 50% của tổng giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng và 50% sau khi nhận hàng và hóa đơn tài chính.

2* Tài khoản Vietcombank

VŨ ANH HUÂN

Vietcombank chi nhánh Hà Tây

0691000328010