Hướng dẫn giao hàng

 Admin    20/05/2016

Thời gian và địa điểm giao hàng:

   - Theo sự thỏa thuận của hai bên.

   - Thời gian giao hàng 15 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật) từ khi hợp đồng có hiệu lực